Over VKN

De Vereniging van Kumpulans, VKN, is opgericht op 21 november 2002. Een jaar eerder ging een uitgeschreven enquête onder ruim zestig kumpulans in Nederland hieraan vooraf. Gepolst werd of er behoefte was aan meer onderlinge samenwerking. Aanleiding van de enquête was de destijds uitgebroken oorlog op de Molukken. In oktober 2001 werd de uitslag van de quickscan gepresenteerd tijdens een studiedag te Houten. Ruim dertig besturen van kumpulans hadden aan de enquête meegewerkt. Tijdens de studiedag werden ervaringen uitgewisseld en de behoefte uitgesproken om meer met elkaar samen te werken. Sinds dat jaar worden jaarlijks bijeenkomsten gehouden over een afwisselend actueel thema. Initiatiefnemers van de VKN waren, Onggo Supusepa, Anies Patty, Evert Hurulean, Alex Thenu, Jan Lawalata, Jeanny Vreeswijk. De laatste drie vormen het huidige bestuur van de VKN.